Sommer service

Har du kun behov for hjælp i sommerhalvåret så sikre vi dette, typisk fra primo/medio April til medio/ultimo november. Den danske sommer kan variere en del og derfor kan det være nødvendigt at starte op tidligere og slutte senere. Vi er opmærksomme på dette og tilpasser efter det som aftales.